Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla kolejnego odcinka S6 Słupsk - Gdańsk

20 lutego 2019 roku Komisja Europejska wydała Decyzję dla projektu: „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie - początek obwodnicy Trójmiasta”.

Projekt obejmuje następujące zadania:

Zadanie 2: w. Bożepole Wielkie – w. Luzino

Zadanie 3: w. Luzino – w. Szemud

Zadanie 4. w. Szemud – w. Gdynia Wielki Kack

Podstawowym celem inwestycji budowy drogi ekspresowej S6 jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Aglomeracji Trójmiasta ze Szczecinem, przebiegającego z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. Dzięki budowie drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia. Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści:

  • stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,
  • odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, szczególnie: Wejherowa, Redy, Rumii,
  • ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
  • wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia ciężkości wypadków,
  • poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
  • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
  • rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj i zbuduj.

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wartość całkowita zgodnie z UoD: 2 032 155 388,48 zł

Koszty kwalifikowalne: 1 157 846 109,87 zł

Dofinansowanie UE: 984 169 193,38 zł

Termin realizacji: 2018 - 2021Długość: 40,8 km

 ***

Powyższa decyzja jest 81 decyzją pozytywną wydaną przez Komisję Europejską dla projektu realizowanego ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.