Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla kolejnego projektu Programu Infrastruktura i Środowisko

To już 58. pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla projektu realizowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycja, której dofinansowanie unijne przekracza 254 mln zł., dotyczy budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 50 i 79.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Z uwagi na ograniczone fundusze przyznane w ramach EFRR dla województwa mazowieckiego, jako regionu lepiej rozwiniętego, jest to jedyna inwestycja drogowa z tego obszaru, która otrzymała unijne wsparcie.

Planowana obwodnica Góry Kalwarii zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, na obszarze miasta i gminy Góra Kalwaria. Projekt ma na celu budowę obwodnicy miasta Góra Kalwaria w ciągu dk 50 i 79 o łącznej długości niemal 9 km. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę:

  • węzłów drogowych,
  • skrzyżowań,
  • obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady, most, przepusty, przejście podziemne dla pieszych),
  • Obwodu Utrzymania Drogi,
  • pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Na całym odcinku inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz utwardzonym poboczem. Obwodnica zapewni wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego odbywającego się po drogach o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz omijającego Górę Kalwarię. Wyprowadzenie ruchu poza miasto znacznie podniesie komfort życia mieszkańców i podróżujących.