Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pozytywne decyzje Komisji Europejskiej dla drogowych projektów Programu Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska wydała dziś pozytywne decyzje dla dwóch projektów, które będą finansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  Wartość dofinansowania UE dla obu projektów to łącznie ponad 1,01 mld zł. Beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekty, dla których została wydana decyzja:

  • Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)
  • Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa 

Pierwszy projekt polega na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 oraz S11. Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski i przebiega przez obszar województwa zachodniopomorskiego. Dzięki temu projektowi zostanie wybudowanych blisko 21 km trasy, która zlokalizowana jest w sieci TEN-T.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem m.in. budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (takich jak wiadukty, mosty, przepusty, mury oporowe), przejść dla zwierząt czy urządzeń organizacji ruchu.

Kolejny projekt to inwestycja polegająca na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa o łącznej długości niemal 63 km. Również jest to odcinek wchodzący w skład sieci TEN-T.

Projekt składa się z trzech odcinków (kontraktów):

  • węzeł Kiełpino - węzeł Kołobrzeg Zachód;
  • węzeł Kołobrzeg Zachód - węzeł Ustronie Morskie oraz budowa obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11;
  • węzeł Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.

Powstaną również węzły drogowe, miejsca obsługi podróżnych, mosty, wiadukty, przepusty, itp.

Na całym odcinku S6 przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowanym do prognozowanego poziomu ruchu. Inwestycje umożliwią bezpieczną i komfortową jazdę dla wszystkich użytkowników drogi oraz poprawią bezpieczeństwo komunikacyjne, rozprowadzą ruch po pozostałej sieci drogowej, a dzięki sieci dróg dojazdowych, możliwa będzie obsługa terenów przyległych do inwestycji.

***

Już 30 projektów z sektora transportu drogowego otrzymało pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. W całym Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest ich 54.