Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prawie 4 km falochronu w gdańskim porcie. Są pieniądze na nową inwestycję

3 957 metrów bieżących, 232 hektary, 4 budowle hydrotechniczne i 719 mln zł wartości. To najważniejsze liczby opisujące tę inwestycję. Projekt Urzędu Morskiego w Gdyni „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” otrzyma dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Podpisana dziś umowa mówi o niemal 611 mln zł z funduszy unijnych.

Prace będą prowadzone na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Gdańsk. Będą polegać na modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym. Rozbudowany zostanie układ falochronów, który odpowiada za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego. Te prace są konieczne – pozwolą dostosować infrastrukturę dostępu do portu od strony morza do zwiększającej się liczby i zmieniającej struktury przeładunków obsługiwanych przez port. Port Gdańsk stanie się bardziej konkurencyjny i bardziej atrakcyjny – także dla nowych armatorów.

Dofinansowanie z POIiŚ zostanie przeznaczone m.in. na remont falochronu wyspowego, budowę nowego falochronu osłonowego, falochronu „Południowo-Wschodniego” czy budowę platformy dla ptaków. Łącznie są to niemal 4 km! Całe przedsięwzięcie obejmie obszar 232 ha, w tym ok. 145 ha prac czerpalnych.