Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie naboru wniosków w konkursach na zakup i modernizację taboru kolejowego

31 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków w konkursach na zakup i modernizację taboru kolejowego w działaniu 5.1 - Rozwój kolejowej sieci TEN-T i działaniu 5.2 - Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs – Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) – rozpoczęła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena prowadzona jest w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. W przypadku wątpliwości, wnioskodawcy proszeni są o dodatkowe wyjaśnienia, uzupełnienia lub poprawki. Zakończenie oceny wniosków złożonych w ramach obu konkursów planowane jest na IV kw. br. Wtedy zostaną opublikowane listy rankingowe. Do dofinansowania zostaną wybrane projekty taborowe, które przyczynią się w największym stopniu do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju dzięki poprawie stanu połączeń kolejowych w sieci TEN-T, jak i poza tą siecią.

W ramach konkursu dla działania 5.1 do CUPT wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE na ponad 1,5 mld zł (180% alokacji UE na konkurs działaniu). W przypadku działania 5.2 tych wniosków było 12, a ich łączna wartość dofinansowania z POIiŚ to blisko 1,4 mld zł (135% alokacji UE na konkurs w działaniu).

Zakończone nabory w działaniach 5.1 i 5.2