Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięto konkurs w sektorze kultury

Zakończyła się ocena projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie dla osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do dofinansowania wybrano 18 projektów. Projekty te otrzymają łączne dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 244,6 mln złotych

Dofinansowanie otrzyma:

Dofinansowanie otrzyma: 9 projektów z zakresu infrastruktury zabytkowej (budżet UE 161,4 mln zł), 4 projekty z zakresu infrastruktury niezabytkowej (budżet UE 32,8 mln zł), 5 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia (budżet UE 50,3 mln zł)

I nabór wniosków w konkursie dla sektora kultury prowadzony był wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 68 KB)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowej VIII przystąpi do podpisywania umów o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania. 

* * *

30 czerwca 2016 r. uruchomione zostały kolejne dwa nabory dla VIII osi priorytetowej na infrastrukturę zabytkową, infrastrukturę niezabytkową oraz sprzęt i wyposażenie. Prowadzone są dwa nabory:

  • dla województwa mazowieckiego – pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 110 mln zł,
  • dla regionów słabiej rozwiniętych – pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 500 mln zł.

Nabory trwają do 30 września 2016 roku.

Więcej informacji w ogłoszeniach o naborach wniosków.