Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie w sprawie inwestycji kolejowych współfinansowanych z Funduszy Europejskich

13 grudnia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie robocze przygotowywujące do Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, spółki PKP PLK S.A., Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Podczas spotkania rozmawiano o dotychczasowych rezultatach prac Grupy, m.in. w zakresie stanu wdrażania i realizacji projektów kolejowych współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych. Wspólnie dokonano analizy przyczyn i skutków obserwowanego wzrostu cen na rynku usług i materiałów budowlanych w sektorze kolejowym.

Podczas dyskusji Pani Małgorzata Zielińska, Podsekretarz Stanu w MIiR, oraz Pan Wolfgang Munch z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE, potwierdzili, że dzięki funkcjonowaniu Grupy od 2016 r., wprowadzane są uproszczenia systemowe, m.in. w zakresie zapewnienia finansowania inwestycji, postępowań przetargowych, w kwestiach środowiskowych oraz wzmocnienia systemu instytucjonalnego podmiotów zaangażowanych w proces oceny i realizacji projektów kolejowych. Poszczególne instytucje zapewniły także o prowadzonych pracach nad dalszymi ułatwieniami proceduralnymi i prawnymi, które przyczynią się do pełnej absorpcji Funduszy Europejskich w sektorze kolejowym do końca bieżącej perspektywy finansowej.

Posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych

Posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych

Posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych

Zdjęcia: B. Toczyska/MIiR