Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie przedstawicieli Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych

4 lipca 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie robocze Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, spółki PKP PLK S.A., Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

1

fot. B.Kosiński/MIiR

Podczas spotkania rozmawiano o dotychczasowych rezultatach prac Grupy, m.in. w zakresie stanu wdrażania i realizacji projektów kolejowych współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz regionalnych programów operacyjnych. Wspólnie dokonano analizy przyczyn i skutków obserwowanego w ostatnich miesiącach wzrostu cen na rynku usług i materiałów budowlanych w sektorze kolejowym.

2

fot. B. Kosiński/MIiR

W ramach podsumowania dyskusji Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych MIiR, oraz Wolfgang Munch z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE, potwierdzili że dzięki funkcjonowaniu Grupy od 2016 r., wprowadzono szereg uproszczeń systemowych, m.in. w zakresie zapewnienia finansowania inwestycji, postępowań przetargowych, w kwestiach środowiskowych, a także wzmocnienia systemu instytucjonalnego podmiotów zaangażowanych w proces oceny i realizacji projektów kolejowych.