Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Unijne pieniądze już pewne. Mamy decyzję Komisji dla dużego projektu

20 czerwca 2018 roku Komisja Europejska wydała decyzję dla projektu spółki Aquanet Poznań "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI". Inwestycja o całkowitej wartości niemal 473 mln zł będzie dofinansowana kwotą ponad 241 mln zł z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Inwestycja, której realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców, będzie realizowana w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku.  Dzięki niej rozbudowany zostanie system kanalizacji sanitarnej, do sieci zostanie przyłączonych ponad 10 tysięcy nowych użytkowników, a dostarczana woda pitna będzie odpowiedniej jakości. Projekt zakłada wybudowanie 126 km i przebudowanie niemal 7 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości prawie 3 km.

Ponadto w ramach tego przedsięwzięcia przebudowane zostaną dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych (Centralna i Lewobrzeżna), zmodernizowana zostanie stacja uzdatnia wody Wiśniowa oraz wdrożone inteligentne systemy zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.