Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wielka inwestycja energetyczna wsparta z Programu Infrastruktura i Środowisko

  • 220 mln zł zainwestuje śląska spółka JSW KOKS w energetyczne i zarazem ekologiczne przedsięwzięcie – budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym.
  • Inwestycję wesprze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 134 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) zawarto umowę preferencyjnej pożyczki.
"Projekt JSW KOKS SA znakomicie wpisuje się w to, o czym była mowa w Polsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni, czyli w problematykę podnoszenia efektywności energetycznej. O tym naprawdę dużo dyskutowaliśmy w Katowicach na szczycie klimatycznym COP24, w gronie międzynarodowym. Przedsięwzięcie pozwala na wykorzystanie zasobów gazowych, które do tej pory były faktycznie odpadem. 'Za jednym zamachem' w kogeneracji uzyskamy ciepło i energię elektryczną. To podejście kogeneracyjne będziemy coraz mocniej promować i wspierać. Intensywnie negocjujemy w ramach Unii Europejskiej, aby w kolejnej perspektywie finansowej tego typu inicjatywy, czyli kogeneracja oparta na gazie, nadal mogły być uruchamiane" – zaznaczył minister Jerzy Kwieciński.

Przedsięwzięcie "Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS SA" rozpocznie się 1 marca 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2021 r. Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt. Nowopowstały blok będzie zlokalizowany w północno-zachodniej części Koksowni Radlin, w Radlinie przy ul. Hutniczej 1.

"Beneficjent, z którym podpisaliśmy umowę korzysta z najnowocześniejszych technologii. One służą zarówno środowisku, jak i nowoczesnej gospodarce Polski. To jest zbieżne z celami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym umowy na rzecz ekorozwoju kraju podpisujemy właściwie codziennie. Wartość podpisanych umów to około 30 miliardów złotych, a liczba kontraktów na roboty i usługi dochodzi do 4900. To ogromny front inwestycyjny, który realizujemy wspólnie z innymi instytucjami rządowymi. Zamierzamy 'tak trzymać' i kontynuować pracę w kierunku efektywnego wykorzystywania środków unijnych" – podkreślił prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Obecnie powstający podczas produkcji koksu w Koksowni Radlin gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na potrzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektrociepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu spalana jest bezproduktywnie na odpustnicy gazu (strata ta dochodzi nawet do 14 proc. produkcji gazu w 2016 r. i 9,3 proc. w 2017 r.). W ramach inwestycji JSW KOKS zostanie zagospodarowana nadwyżka gazu koksowniczego poprzez wykorzystanie jej jako paliwo gazowe do opalania bloku energetycznego wytwarzającego energię elektryczną i ciepło użytkowe w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby własne koksowni i odbiorców zewnętrznych. W tym na potrzeby mieszkańców miasta Radlin. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki produkcji ciepła i energii w kogeneracji spadną koszty ogrzewania oraz CWU (ciepła woda użytkowa) ponoszone przez mieszkańców miasta Radlin. Jednocześnie pozyskanie ciepła dzięki inwestycji wyeliminuje konieczność utrzymywanie przestarzałego technologicznie i mało efektywnego, niespełniającego obecnych standardów emisyjnych dotychczasowego źródła ciepła dla Radlina i Kopalni Węgla Kamiennego Marcel.

Wsparcie finansowe w postaci preferencyjnej pożyczki umożliwiło unijne działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Swoje podpisy na umowie regulującej przekazanie środków złożyli: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz członkowie Zarządu JWS KOKS SA – Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński. W podpisaniu umowy uczestniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska.