Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wnioski złożone w konkursie na projekty dotyczące źródeł wysokosprawnej kogeneracji już po ocenie

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie złożonych w IV konkursie w działaniu 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Infrastruktura i Środowisko. Do dalszego etapu przeszło 76 projektów na łącznie 689 mln zł unijnego dofinansowania.

Przedsięwzięcia mogą dotyczyć budowy lub przebudowy źródeł wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowy istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji, które wykorzystują biomasę jako paliwo – dotyczy jednostek powyżej 20 MW. Realizować można również projekty z zakresu budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej 20 MW w przypadku instalacji opartych o inne paliwa. Wsparcie mogą otrzymać także projekty kompleksowe, dotyczące budowy nowych lub przebudowy istniejących źródeł wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi.

Pełna lista projektów po ocenie formalnej znajduje się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

A już w kwietniu rozpocznie się V nabór wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 1.6.1. Dostępny budżet to 200 mln zł. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w zakładce "Harmonogram naborów wniosków".