Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono nabory wniosków dla kolejnych konkursów w sektorze energetyki

29 maja 2017 r. zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie dla pięciu konkursów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłoszonych w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

W ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty inwestycyjne dotyczące efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach. W naborze wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej w wysokości ok. 12,6 mln złotych.

W ramach poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. W naborze wpłynęło 23 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 130 mln złotych.

W ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego, tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. W naborze wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 108,95 mln złotych.

W ramach poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty dotyczące efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim. W naborze wpłynęło 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 76,4 mln złotych.

Grafika przedstawia dane liczbowe o wynikach naborów

W ramach poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła energii elektrycznej na terenie województwa śląskiego zakończył się nabór wniosków w konkursie na projekty dotyczące promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w Województwie Śląskim. W naborze nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.