Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono ocenę formalną projektów dla poddziałania 1.3.1 w Programie Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w naborze dla poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem: wnioskodawcy złożyli do oceny 204 wnioski o dofinansowanie na kwotę 835,23 mln złotych.

Do oceny merytorycznej I stopnia zostało skierowanych 195 projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 803,11 mln złotych. 

Przedstawiamy listę wniosków ocenionych pozytywnie (PDF 334 KB)