Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pierwsze projekty w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych zostały ocenione

15 września 2016 r. Ministerstwo Zdrowia - Instytucja Pośrednicząca dla priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko, opublikowało listy pierwszych projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Dla 27 projektów, które pozytywnie oceniono i wybrano do dofinansowania będzie można podpisać umowy o dofinansowanie na kwotę około 88 mln zł. Stanowi to niemal 53% środków przewidzianych na oba konkursy.

Lista projektów do dofinansowania jest ogłaszana etapowo i będzie systematycznie uzupełniana o kolejne projekty wybrane do dofinansowania. Aktualnie na pierwszych z etapowo ogłaszanych list z konkursu dla województwa mazowieckiego znalazły się 4 projekty na kwotę dofinansowania unijnego ponad 11 mln zł. Pozostałe 23 projekty z regionów słabiej rozwiniętych otrzymają dofinansowanie unijne w wysokości około 77 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą projektów.