Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończono ocenę wniosków w ramach konkursu dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w ramach PO IIŚ

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu POIS.2.4.3/1/2015 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Typ projektu 2.4.3: „Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000”, Podtyp projektu 2.4.3b: „Plany ochrony”, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się w terminie: 30.11.2015 r. – 29.02.2016 r.

W ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie. Konkurs został zakończony na etapie oceny formalnej.

Żaden z projektów nie uzyskał oceny pozytywnej.