Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończyła się ocena formalna projektów z sektora kultury dla regionów słabiej rozwiniętych

Zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie dla regionów słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich za wyjątkiem województwa mazowieckiego, które zostały złożone w ramach naboru dla priorytetu VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 64 KB) obejmuje 143 wnioski na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania z UE wynoszącą ok. 1 699,6 mln złotych.

Alokacja UE w tym konkursie wynosi 500 mln zł.

***

Trwa ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych dla priorytetu VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach konkursu dla Mazowsza – regionu lepiej rozwiniętego.