Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki w trzech konkursach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił listy projektów wybranych do dofinansowania w działaniach 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach oraz 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w tym listę w konkursie dedykowanym klastrom energii.  

Łącznie wybrano 45 projektów, które dostaną 491,1 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – działanie 1.2

Zakończona została ocena projektów w  ramach III naboru. Do wsparcia ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zostało wybranych 13 projektów, które otrzymają łącznie 167,56 mln zł dofinansowania unijnego, w tym prawie 5,9 mln zł to wysokość premii inwestycyjnej. Przedsięwzięcia dotyczą poprawy efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach, głównie przez nowe technologie wykorzystywane przy produkcji, termomodernizację budynków, wymianę oświetlenia.

Informacja o zakończeniu oceny oraz lista wybranych projektów znajduje się na stronie NFOŚiGW

Źródła wysokosprawnej kogeneracji – poddziałanie 1.6.1

Rozstrzygnięty został także II konkurs w obszarze wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1).  Konkurs dedykowany był klastrom energii.  Na unijne wsparcie w wysokości 61,86 mln zł ma szansę 7 projektów. W ramach działania możliwe jest uzyskanie wsparcia na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Informacja o zakończeniu oceny oraz lista wybranych projektów znajduje się na stronie NFOŚiGW

Źródła wysokosprawnej kogeneracji – poddziałanie 1.6.1

Zakończony został również III konkurs w zakresie wysokosprawnej kogeneracji. Poznaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania po zakończonej ocenie merytorycznej I i II stopnia. Na liście znalazło się 25 projektów na łączną kwotę dofinansowania blisko 261,7 mln zł z POIiŚ.

Informacja o zakończeniu oceny oraz lista wybranych projektów znajduje się na stronie NFOŚiGW