Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko jest największym programem realizowanym w latach 2007-2013. Jego budżet stanowi ponad 40% wszystkich pieniędzy, które Polska otrzymała z UE. Program wspiera rozwój najważniejszych sektorów polskiej gospodarki – transportu, środowiska, energetyki, zdrowia, kultury i szkolnictwa wyższego. W efekcie dofinansowano ponad 3 300 różnorodnych projektów, które odpowiadają na konkretne potrzeby mieszkańców Polski.

Przywrócone do życia zabytki, nowe placówki kultury, nowoczesne uczelnie, lepiej wyposażone szpitale, szybsze i bezpieczniejsze drogi, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne – to wybrane rezultaty programu. Szczególnie ważne jest, że wszystkie te inwestycje realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Transport

Transport

1 390 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

8 zmodernizowanych portów lotniczych

15 kontenerowych terminali przeładunkowych

Informacje o efektach pokazują stan na 16 listopada 2015 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.

Środowisko

Środowisko

17 675 wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

39 nowowybudowanych spalarni i kompostowni

204 km wałów przeciwpowodziowych

Energetyka

Energetyka

2 536 km sieci gazociągów

560 obiektów poddanych termomodernizacji

917 MW zainstalowanej mocy elektrycznej

Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe

15 000 dodatkowych miejsc dla studentów kierunków priorytetowych

129 przebudowanych/wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół

Kultura

Kultura

9 232 obiektów/zbiorów poddanych konserwacji

47 wybudowanych/przebudowanych obiektów instytucji kultury

Zdrowie

Zdrowie

181 doposażonych instytucji ochrony zdrowia

11 zmodernizowanych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

 

Przykłady pojektów

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Publikacje

Folder promujący inwestycje realizowane w Programie Infrastruktura i Środowisko (wrzesień 2015 r.)

 

 Folder promujący inwestycje realizowane w Programie Infrastruktura i Środowisko (wrzesień 2015 r.) (PDF 8 MB)

 

 

Sprawozdania i raporty