Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.12.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

  • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),
  • porozumienia wspólnot mieszkaniowych

z obszaru województwa śląskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP POIiŚ 2014-2020 (Działanie 1.7 pkt. 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

100 MLN PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOC 574 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 157 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu (DOC 574 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania, dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogloszenie o konkursie