Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Budowanie potencjału i integracja, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 23.05.2016

02-08-2017, 15:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 107 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest aktualizowana w wyniku zatwierdzenia kolejnych częściowych list projektów wybranych do dofinansowania.

Wyniki naboru

31-03-2017, 14:48

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 107 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje aktualizację listy projektów wybranych do dofinansowania. Lista jest aktualizowana w wyniku zatwierdzenia kolejnych częściowych list projektów wybranych do dofinansowania. 1 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 7 marca 2017 r. 2 i 3 część listy została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 29 marca 2017 r.

czesciowa lista ocenionych proj 1 2 i 3 pkt 107 rk 5b aktualizacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 107 Regulaminu konkursu nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje I częściową listę projektów wybranych do dofinansowania, która w dniu 7 marca 2017 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

lista projektów

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę rankingową (po korekcie) – konkurs nr POIS/2/4/5/2/2015 w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ-2014-2020, która w dniu 9 marca 2017 r. została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

lista rankingowa

29-05-2017, 10:11

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca konkurs nr POIS.2.4.5/2/2015 publikuje Lista projektów wybranych do dofinansowania (przywróconych w ramach procedury odwoławczej) . Lista może być aktualizowana.  

Lista  została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 22 maja 2017 r.

lista projektow przywroconych w ramach procedury odwolawczej

04-01-2018, 14:19

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 21.12.2017 r. scaloną i zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/2/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja.

15-03-2018, 07:11

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła w dn. 28.02.2018 r. zaktualizowaną scaloną listę projektów wybranych do dofinansowania – konkurs POIS/2.4.5/2/2015 w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIS 2014-2020, podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

11.01.2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (forma prawna - kod 401);
 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska (forma prawna - kod 401);
 • parki narodowe (forma prawna – kod 428);
 • jednostki administracja rządowej lub samorządowej (forma prawna - kod 132; kod 401; kod 428; kod 429; kod 430; kod 431)
 • jednostki badawczo-naukowe (forma prawna - kod 428; kod 165);
 • uczelnie (forma prawna - kod 044);
 • pozarządowe organizacje ekologiczne - POE (forma prawna - kod 148; kod 155)
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (forma prawna - kod 428);
 • urzędy morskie (forma prawna - kod 401).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających największy wpływ na przyrodę.
 • Projekty przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 875 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej