Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program infrastruktura i Środowisko to największy program realizowany w Unii Europejskiej. Środki z Funduszy Europejskich przeznaczone na jego realizację wynoszą ok. 27,4 miliarda euro. Fundusze programu zasilają kluczowe obszary, które wpływają na jakość życia mieszkańców i konkurencyjność gospodarki w Polsce.

Inwestycje z Programu obejmują cały kraj. Dotyczą działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj. budowy infrastruktury, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, poprawy dostępności, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, a także inwestycji w obszarze ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Efekty wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko są widoczne dla każdego z nas. Korzystamy z wybudowanych dróg, z ekologicznego miejskiego transportu publicznego oraz ze modernizowanej infrastruktury kolejowej. Odwiedzamy dofinansowane placówki zdrowia i obiekty kultury. W otoczeniu każdego z nas powstają nowe sieci ciepłownicze i kanalizacyjne a budynki poddane są termomodernizacji. Program Infrastruktura i Środowisko to również duże, rozpoznawalne w całym kraju inwestycje – Zbiornik Racibórz Dolny, Terminal LNG Świnoujściu, czy II linia metra w Warszawie.   

Jakie grupy docelowe odbiorców skorzystały na wsparciu z Programu 

Beneficjentami projektów POIiŚ są m.in.: JST, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, administracja publiczna, szkoły publiczne, instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury, nauki i edukacji, duże przedsiębiorstwa.

Nasi najwięksi beneficjenci to np.: GDDKiA, PKP S.A. i PKP PLK S.A., Gaz-System S.A., Lasy Państwowe.

Jakie było zainteresowanie programem (stan na 29.01.2021 r.): 

  • Liczba i kwota wniosków o dofinansowanie: 3 829 złożonych wniosków o dofinansowanie na kwotę dotacji UE wynoszącą 127,1 mld zł. 
  • Liczba podpisanych umów o dofinansowanie: 2 657 podpisanych umów.
  • Wartość udzielonego wsparcia: 110,1 mld zł wkładu UE.  

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, pokazującego mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020.

 

Efekty projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Środowisko

kropla wody z liściem w środku

5 438,4 km Długość wybudowanej/przebudowanej/wyremontowanej kanalizacji sanitarnej

1 016,4 km Długość wybudowanej/przebudowanej/ wyremontowanej sieci wodociągowej

95 szt. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody

215 szt. Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków

Dane na podstawie umów o dofinansowanie zawartych do końca stycznia 2021 roku

Transport

droga

1 088 km Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

1 765 km Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 110 km Całkowita długość wspartych dróg

202,3 km Długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra

1 116 szt. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w komunikacji miejskiej

Energetyka

wiatrak

1 632 szt. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków

288 szt. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

778,8 km Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych

725,4 km Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych

Kultura

kolumna

435 szt. Liczba obiektów kultury objętych wsparciem

366 szt. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

Zdrowie

serce i krzyżyk

277 szt. Liczba wspartych podmiotów leczniczych

60 szt. Liczba lądowisk dla śmigłowców