Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Zapoznaj się z Programem

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (PDF 933 KB)

Prezentacja nt. Programu (PPTX 33 MB) 

Uwagi do Programu można było zgłaszać do 18 lipca br.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oceny oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  (PDF 14 MB)

zał nr 1 - analiza dokumentów strategicznych (XLSX 36 KB)

zał nr 2 - analizy szczegółowe przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko znacząco (XLSX 395 KB)

Uwagi do Prognozy można było zgłaszać do 18 lipca br. 

Konferencje

18 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu FEnIKS w formule on-line.

Agenda konferencji (DOC 29 KB)

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - konsultacje 18.6.2021

Druga konferencja konsultacyjna odbyła się 9 lipca w formule on-line.

Agenda konferencji (DOC 28 KB)

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - konsultacje 9.7.2021

Wysłuchanie publiczne

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego).

Przedsięwzięcie wspierało organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wydarzenie przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głos określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 odbyło się 15 lipca. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl