Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wersja Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 po konsultacjach: 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
 (PDF 13 MB)

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (PDF 342 KB)

 

Analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Analiza spełniania zasady DNSH dla FEnIKS 2021-2027 (PDF 2 MB)