Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

  1. Wytyczne dot. opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PDF)
  2. Narzędzie samooceny planu zrównoważonej mobilności miejskiej (PDF)
  3. Europejska platforma dot. planów zrównoważonej mobilności miejskiej zawierająca informacje nt. koncepcji i planowania SUMP
  4. Inicjatywa CIVITAS wspierająca działania na rzecz transportu miejskiego i mobilności miejskiej
  5. Europejski Program URBACT obejmujący również mobilność miejską
  6. Poradnik Civitas Prosperity - opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  (PDF 2 MB)
  7. Poradnik GUS w zakresie przeprowadzania ankietowego badania mobilności transportowej ludności   (PDF 4 MB)
  8. Generyczny Opis Przedmiotu Zamówienia oraz elementy SIWZ na opracowanie SUMP (wersja 1.0)