Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poniżej zamieszczamy prezentacje będące przedmiotem  1. Warsztatów SUMP, które odbyły się 25 czerwca 2019 r. w Warszawie.

 1. MIiR (PDF 1 MB)
 2. CUPT (PDF 792 KB)
 3. Prosperity (PDF 4 MB)
 4. Jaspers (wersja polska) (PDF 2 MB)
 5. Jaspers (wersja angielska) (PDF 2 MB)
 6. Subregion centralny  (PDF 914 KB)
 7. OMGGS (PDF 393 KB)
 8. Rawicz (PDF 1 MB)
 9. BOF  (PDF 830 KB)
 10. Konin (PDF 583 KB)

 

Dodatkowo zamieszczamy odnośniki do materiałów pomocniczych, przywoływanych podczas warsztatów:

 1. Podręczniki Ch4LLENGE, dotyczące 4 głównych wyzwań tworzenia SUMP – w tym również w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej.
 2. Artykuł pt.: „Rola i odpowiedzialności interesariuszy w procesie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w gminie miejskiej Kraków” (PDF 316 KB) (M.Michnej, T. Zwoliński)
 3. "Kryteria delimitacji" (PDF 2 MB) - opracowanie prof. Śleszyńskiego (IGiPZ PAN) na potrzeby wyznaczania miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich z 2013 r. Opracowanie może stanowić pomoc dla miast, które dotychczas nie określały swojego obszaru funkcjonalnego.

 

warsztaty SUMP

Zdjęcie: B. Toczyska/MIiR