Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Procedury wyboru projektów

Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w POIiŚ 2007-2013 określał Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ (PDF 355 KB)

Tryb konkursowy

Pozostałe projekty wybierane były w drodze konkursów organizowanych przez instytucje wdrażające poszczególne Działania w Programie. Tryb pozakonkursowy obejmował:

  • Projekty indywidualne – określone w programie lub zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów w ramach aktualizacji listy projektów indywidualnych; 
  • Projekty systemowe – polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek;
  • Projekty pomocy technicznej.

Projekty indywidualne

Projekty indywidualne to najważniejsze inwestycje, które miały szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Stanowiły przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób miało się przyczynić do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Dlaczego aktualizuje się listę projektów indywidualnych?

Celem aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. Trzeba pamiętać, że samo umieszczenie projektu na liście nie świadczy o przyznaniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, zaś na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.