Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

200 mln zł na leczenie chorób zakaźnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nowy konkurs dla obszaru chorób zakaźnych. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach instrumentu REACT-EU w Programie Infrastruktura i Środowisko.

Na zgłaszane do konkursu projekty czeka aż 200 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą:

  • wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (wsparcie może dotyczyć robót budowlanych, doposażenia, w tym zakupu wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji)
  • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (zakres wsparcia taki sam, jak dla oddziałów zakaźnych).

Wnioski można składać od 31 stycznia do 28 lutego 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej.