Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

289 szt. sprzętu dla strażaków

Dzisiaj w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na projekt z zakresu ratownictwa drogowego realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Fundusze Europejskie znacznie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Niewątpliwie poza dofinansowaniem budowy lub modernizacji dróg, istotnym elementem całego systemu bezpieczeństwa w obszarze dróg jest skuteczność prowadzenia akcji ratowniczych. Doposażenie właściwych służb, odpowiedzialnych za ratownictwo drogowe, w sprawdzony, nowoczesny i wydajny sprzęt wpływa na jakość i szybkość prowadzonych akcji ratowniczych w transporcie drogowym. Dziś Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej podpisała umowę na kolejne środki unijne na ten cel. 

Przedmiotem Projektu jest doposażenie Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym. W ramach Projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i samochody ratownicze służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w łącznej ilości 289 szt., w tym:

  • średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze różnego typu,  
  • mikrobusy do przewozu do 9 osób łącznie,
  • samochody zaopatrzeniowe,
  • samochody ratownictwa technicznego,
  • samochody rozpoznawczo-ratownicze.

Głównym celem Projektu jest optymalna efektywność prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym przez Państwową Straż Pożarną na obszarze Polski. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • zwiększenie zakresu wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych w transporcie drogowym,
  • ograniczenie skutków zagrożeń dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia,
  • skrócenie czasu i poprawę efektywności prowadzenia działań ratowniczych.

Całkowita wartość projektu to prawie 293 mln zł, w tym wartość dofinansowania unijnego z Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 249 mln zł.

Projekt ma charakter ponadregionalny. Zakłada usprawnienie działań Państwowej Straży Pożarnej na obszarze całego kraju w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków na drogach.