Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

6 śląskich projektów z umowami w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

4 umowy o dofnansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w ramach działania 1.7.2 i kolejne 2 w ramach 1.7.1 oznaczają ponad 27 mln zł unijnej dotacji dla śląskich projektów. Wszystkie umowy zostały podpisane 31 lipca 2017 r.

W ramach działania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej dofinansowanie z POIiŚ otrzymają projekty:

  • Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach,
  • Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach,
  • Likwidacja grupowych węzłów cieplnych w Łaziskach Górnych,
  • Wdrażanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepłownienie zabudowy wielorodzinnej.

Projekty w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej to:

  • Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek”,
  • Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz ich termomodernizacja.

Łączna wartość powyższych inwestycji to ponad 58 mln zł.