Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

99… 100! Mamy sto decyzji Komisji Europejskiej dla dużych projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko

Komisja Europejska wydała kolejne pozytywne decyzje zatwierdzające unijny wkład finansowy dla dwóch dużych projektów POIiŚ. Obie inwestycje dotyczą budowy spalarni odpadów. Setna decyzja została przekazana beneficjentowi osobiście przez KE. Nie zdarza się to często!

Z numerem 99. pozytywną decyzję otrzymał projekt w Olsztynie. „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olsztynie” będzie dofinansowana kwotą 172,4 mln zł z funduszy unijnych POIiŚ. Cała inwestycja to koszt 797,7 mln zł.

Pod numerem 100. została wydana decyzja zatwierdzająca unijny wkład dla projektu „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”. Wyniesie on 270,7 mln zł przy całkowitej wartości inwestycji na poziomie 622,3 mln zł. Tę decyzję przedstawiciele Komisji Europejskiej przekazali dziś osobiście spółce Port Czystej Energii, która realizuje unijny projekt.

Oba projekty będą polegały na budowie instalacji, które – spalając frakcje resztkowe odpadów komunalnych – będą dostarczać energię elektryczną i ciepło mieszkańcom Olsztyna i Gdańska.