Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Będzie kolejny zakup sprzętu dla policji

Dziś podpisano umowę na dofinansowanie projektu z zakresu doposażenia Komendy Stołecznej Policji w sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T - etap II otrzyma wsparcie z Funduszy Europejskich w wysokości 7,73 mln zł. 

"Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest prawem każdego obywatela Unii Europejskiej. Dlatego Komisja Europejska wspólnie z Państwami Członkowskimi, podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby poprawić jakość zarządzania bezpieczeństwem transportu i zwiększyć skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. Projekt, który będzie realizowany przez Komendę Stołeczną Policji jest kolejnym przykładem determinacji jaką Unia Europejska wykazuje w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki zakupom dodatkowego sprzętu transportowego i doskonaleniu zawodowemu funkcjonariuszy ruchu drogowego będzie możliwe podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia co przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Aby zwiększyć skuteczność tych działań, poziom współfinansowania projektu przez Unię Europejską to 85% całkowitych kosztów" – powiedział Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. 

Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w strefie działania Komendy Stołecznej Policji, tj. na terenie garnizonu stołecznego, gdzie występuje jedna z lokalizacji przecięcia się dwóch korytarzy rozwijającej się Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Morze Północne – Morze Bałtyckie. 

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt:

Zakres projektu: 30 policyjnych motocykli ciężkiego ruchu drogowego „oznakowanego”, 148 kompletów strojów dla motocyklistów, 81 apteczek motocyklowych, 736 apteczek ratownictwa medycznego R-0, 53 laserowych mierników prędkości, 15 ustnikowych alkomatów do

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych i wypadków oraz przyspieszy się udzielanie pomocy w wypadkach drogowych. Wartość całkowita projektu to 9,10 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 7,73 mln zł. 

Święto Policji 

Dzisiejszy dzień to na kartach kalendarza również Święto Policji. Wszystkim funkcjonariuszom tej niezwykle ważnej dla społeczeństwa służby życzymy bezpieczeństwa podczas wykonywanych obowiązków oraz godnych warunków pełnienia służby. 

Program Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020 aktywnie wspiera policję w zakresie poprawy bezpieczeństwa zarówno w ramach sieci TEN-T, jak i nadzoru nad ruchem drogowym i ratownictwa technicznego. 

Beneficjentami środków przeznaczonych na BRD są: Komenda Głowna Policji, Komenda Stołeczna Policji, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Miasto St. Warszawa.

Dofinansowanie dla policji z Funduszy Europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko, w ramach realizowanych projektów to na dzień dzisiejszy ok. 264,64 mln zł.