Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Bezpieczny pieszy – 257 projektów samorządowych zwiększających bezpieczeństwo na drogach

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Dofinasowanie unijne na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w miejscach o największej liczbie wypadków oraz w okolicy budynków publicznych, takich jak szkoły, przychodnie zdrowia czy dworce, otrzyma 257 projektów na łączną kwotę ponad 71 mln zł.

Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” to kolejny etap działań edukacyjnych Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów oraz edukacji dzieci w szkołach.

Grafika z napisem Bezpieczny pieszy, ponad 250 projektów w całej Polsce

Źródło: MFiPR

"Podejmujemy działania związane z poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nasz resort wspiera w tych zadaniach wszystkie samorządy" – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg są niezwykle istotne, a 257 projektów z pozytywną oceną konkursową jest tego najlepszym przykładem.

Samorządy otrzymają pieniądze na doposażenie przejść dla pieszych, a także wprowadzenie w szkołach edukacji komunikacyjnej. Jej głównym celem jest nauka bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym bez konieczności opuszczania placówki edukacyjnej. Wysokość dofinansowania z UE to do 85% kosztów kwalifikowalnych.

"Połączenie działań edukacyjnych z doposażeniem przejść dla pieszych oraz doposażeniem placówek edukacyjnych w narzędzia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoli osiągnąć kompleksową poprawę bezpieczeństwa na drogach, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych i rowerzystów" – mówi szef MFiPR.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Zakres konkursu „Bezpieczny pieszy” objął rozwiązania z inżynierii ruchu oraz zakresu edukacji komunikacyjnej, które są możliwe do szybkiego wprowadzenia (zakup i montaż), obejmujące m.in.:

  • wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne), wyniesienie przejścia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystów,
  • azyl dla pieszych,
  • ogrodzenie/balustrada; próg wyspowy, płytowy, listwowy,
  • wyświetlacz prędkości,
  • wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów,
  • sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych,
  • miasteczko rowerowe stacjonarne lub mobilne,
  • miasteczko ruchu drogowego,
  • symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.

Konkurs „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, jak i nowelizacja ustawy z 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, stanowią działania nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Tylko kompleksowe kroki są gwarantem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnej grupy – pieszych i rowerzystów.