Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Bydgoskie tramwaje mają pewną dotację z funduszy unijnych

Komisja Europejska zatwierdziła dziś dofinansowanie dla projektu „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”.

Projekt jest realizowany z Programu Infrastruktura i Środowisko. Swoim zakresem obejmuje kilka elementów:

  • budowę infrastruktury szynowej w ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z przebudową układu dróg,
  • przebudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szpitalna - Szarych Szeregów – Bełzy,
  • przyłączenie tych odcinków do Systemu Transportowego miasta Bydgoszczy (ITS),
  • przebudowę i budowę parkingów, w tym parkingu Park&Ride,
  • zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

Dzięki realizacji projektu wybudowane lub przebudowane zostaną ponad 4 km linii tramwajowych, zakupionych zostanie 15 szt. taboru tramwajowego, a system ITS będzie rozbudowany.

Celem projektu jest usprawnienie systemu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy oraz poprawa komfortu obsługi pasażerów, w tym zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe tramwaje będą wyposażone m.in. w rampy dla wózków, głosowy i wizualny system zapowiedzi przystanków. Wewnątrz pojazdów wydzielona będzie przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach i dla wózków dziecięcych. Poręcze, uchwyty i przyciski będą wykonane w kontrastowych barwach. Również wybudowana i przebudowana infrastruktura - ciągi piesze i przystanki tramwajowe - będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wartość całkowita projektu to ponad 376 mln zł, a dofinansowanie unijne z POIiŚ wynosi 168,3 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę 2021 r.

Jest to już 104. pozytywna decyzja KE dla dużego projektu POIiŚ 2014-2020.