Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dodatkowe 357 mln zł dofinansowania dla PKP Intercity

Dziś w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się podpisanie aneksów zwiększających dofinansowanie do projektów taborowych oraz infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP Intercity. Dzięki temu kolejowa spółka otrzyma z Funduszy Europejskich dodatkowe 357 mln zł Programu Infrastruktura i Środowisko. 

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PKP Intercity realizuje obecnie dwa strategiczne projekty inwestycyjne:

  • „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”,
  • „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”.

Ich łączna wartość wynosi ponad 2,5 mld zł brutto.

Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki regionalnej z 30 marca 2022 r. wszystkim projektom taborowym realizowanym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko podniesiony został poziom dofinansowania do 64%. Oznacza to, że dzięki podpisanym dziś aneksom Beneficjent uzyska dodatkowe 357 mln zł dofinansowania UE, dając w sumie łączne dofinansowanie UE dla projektów PKP Intercity S.A. w wysokości 1,01 mld zł.