Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Druga pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dla inwestycji przyczyniającej się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego

Inwestycja OGP Gaz-System S,A, obejmuje:

  • budowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław o długości około 130 km, średnicy DN1000 i maksymalnym ciśnieniu roboczym równym 8,4 MPa;
  • budowę trzech odgałęzień w gminach: Tarnów Opolski, Lewin Brzeski i Oława oraz
  • infrastrukturę towarzyszącą.

Trasa nowego gazociągu będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przez województwa:

  • dolnośląskie - gminy: Długołęka, Czernica, Oława, miasto Oława.
  • opolskie - gminy: Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Opole, Prószków, Tarnów Opolski, Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez poprawę stanu technicznego sieci oraz tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych gazu ziemnego.

Przewidywany termin zakończenia budowy II kwartał 2020 r.

Szacowana wartość inwestycji wynosi 753,35 mln zł, z czego dofinansowanie UE w ramach POIiŚ 2014-2020: 340,28 mln zł.

***

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław jest elementem koncepcji korytarza Północ–Południe, który jest jedną z priorytetowych inicjatyw w Europie Środkowo – Wschodniej opisanych w EPI (The Energy Infrastructure Package) mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz integrację rynku gazowego w Europie poprzez zapewnienie swobodnego przesyłu gazu przez rozbudowane połączenia transgraniczne.

Jest to 46 decyzja KE dla projektów realizowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.