Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dworzec w Pszczółkach udostępniony podróżnym

Zabytkowy Dworzec w Pszczółkach po półtora roku intensywnych prac remontowych został oddany do użytkowania przez podróżnych. 

Jest to drugi dworzec zmodernizowany w ramach projektu "Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna Osobowa" realizowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko. W tym projekcie wsparcie unijne uzyskały  również dworce w takich lokalizacjach, jak: Pomiechówek, Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, Prabuty, Pruszcz Gdański, Szymankowo, Tczew. Do tej listy dodać trzeba również dworzec w Suszu, który od niedawna również służy podróżnym. 

Wartość całkowita projektu opiewa na kwotę ponad 177 mln zł, z czego aż 120 mln zł stanowią środki pochodzące z Funduszy Europejskich. 

Dworzec w Pszczółkach po modernizacji

Źródło: PKP S.A.

Dworzec w Pszczółkach to dworzec o kategorii lokalnej zlokalizowany na trasie kolejowej pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Jest to jednocześnie pierwszy dworzec w województwie pomorskim, którego modernizację udało się zakończyć dzięki wsparciu środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Prace budowlane objęły zarówno elewację budynku, jego wnętrze oraz otoczenie. W trakcie prowadzenia robót, dużego wysiłku wymagało zachowanie historycznej neogotyckiej stylistyki budynku przy jednoczesnym uwzględnieniu nowatorskich i proekologicznych rozwiązań. To wszystko zrealizowano, aby jak najpełniej zaspokoić potrzeby i oczekiwania wszystkich podróżnych w tym również osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostały wyeliminowane bariery architektoniczne, takie jak progi czy zbyt wąskie wejścia, które znacznie ograniczały dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich albo z wózkami dziecięcymi. Dworzec znacząco więc poprawił swoją funkcjonalność.  

Zarówno budynek, jak i jego otoczenie jest obecnie objęte monitoringiem, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pasażerów. Prawidłowe funkcjonowanie budynku zapewnia ponadto specjalny system BMS (Building Management System). 

Dworzec w Pszczółkach to 9. budynek oddany do użytkowania ze 114 dworców, w których prace budowlane są wspierane z Funduszy Europejskich w ramach 12 projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę PKP S.A.