Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dzięki wsparciu POIiŚ zbiornik Racibórz Dolny chroni przed powodzią mieszkańców trzech nadodrzańskich województw

Ze względu na sytuację wezbrania na Odrze, 14 października br. zbiornik Racibórz Dolny po raz pierwszy rozpoczął piętrzenie wody. Uruchomienie zbiornika podjęto, aby wypłaszczyć falę powodziową na rzece Odrze i tym samym ochronić obszar położony poniżej zbiornika. Decyzja o rozpoczęciu pracy zbiornika miała między innymi ocalić przed powodzią Szpital w Kędzierzynie-Koźlu. 

Zbiornik Racibórz Dolny na rzece Odrze to jedna z kluczowych inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, a zarazem największa tego typu w skali kraju. Budowa zbiornika została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w kwocie ponad 667 mln zł.

Zbiornik Racibórz wraz z zakończoną modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego (zrealizowaną w ramach POIiŚ 2007-2013) stanowi kompleksowe zabezpieczenie miasta Wrocław i terenów przyległych. Obiekt jest eksploatowany jako suchy zbiornik przeciwpowodziowy, w którym woda jest piętrzona tylko w okresie przejścia wód powodziowych. W okresie zagrożenia powodziowego na Odrze zbiornik jest w stanie przejąć ok. 185 milionów metrów sześciennych wody i w ten sposób zredukować falę powodziową. Obiekt zajmuje powierzchnię ponad 26 km2, na której znajduje się czasza zbiornika, obwałowania, kanał zrzutowy oraz obiekty melioracyjne regulujące stosunki wodne na przyległym terenie. Całkowita długość obwałowań wynosi ok. 22 km, a ich wysokość od 7 do 11,1 m. Zbiornik stanowi ochronę przed powodzią dla mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Powódź, podobnie jak susza, to ekstremalne zjawiska, które niosą za sobą niekorzystne konsekwencje dla środowiska i jednocześnie wpływają negatywnie na społeczeństwo i gospodarkę. Program Infrastruktura i Środowisko wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą za sobą zmiany klimatu, intensywnie wspiera działania i inwestycje przyczyniające się do adaptacji do zmian klimatu i zwiększenia odporności na klęski żywiołowe. W ramach dedykowanego działania „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” ze środków unijnych POIiŚ przeznaczyliśmy na tego typu inwestycje już ponad 3,88 mld zł.