Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). To inicjatywa Komisji Europejskiej (KE), która odbywa się od 2002 r. w dniach 16-22 września. To sztandarowa kampania informacyjna KE na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. Celem jest promocja transportu publicznego, proekologicznych idei transportu i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Ekologiczny transport publiczny jest jednym z priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem jest większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację  systemów  publicznego  transportu  zbiorowego w miastach. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

W perspektywie 2014-2020 w sektorze transportu miejskiego w Programie Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 58 projektów. Łączna alokacja na transport miejski wynosi ponad 10 mld zł.

Projekty wsparte przez Fundusze Europejskie są realizowane zarówno przez duże ośrodki wojewódzkie, jak i miasta średnie tracące funkcje gospodarcze. Warto podkreślić, że w ramach rozwoju elektromobilności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowane projekty obejmują zakup aż 455 sztuk taboru (autobusy, trolejbusy). Ponad 300 jeździ już po polskich miastach.

Przykłady projektów z dofinansowaniem Funduszy Europejskich:        

  • Elektryfikacja komunikacji miejskiej w Malborku (zakup 6 autobusów elektrycznych, każdy jest niskopodłogowy i ma długość 12 metrów),        
  • Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I i II (zakup 50 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów),        
  • Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia (budowa lub modernizacja 6,8 km linii tramwajowych, instalacja inteligentnego systemu transportowego, budowa obiektu „parkuj i jedź” na 50 miejsc postojowych).

Realizacja projektów z zakresu transportu publicznego przez miasta w czasie pandemii jest dużym wyzwaniem, na które staramy się odpowiedzieć we współpracy ze wszystkimi Beneficjentami. Szczególną inicjatywą w tym kontekście jest realizowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko pilotaż w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, prowadzony we współpracy z Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers, Ministerstwem Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Celem pilotażu jest transfer wiedzy i dobrych praktyk do miast różnej wielkości, a w konsekwencji przygotowanie dobrych planów przez polskie miasta. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej stanowią bowiem rozpoznaną najlepszą praktykę w odpowiedzi na wyzwania związane z mobilnością mieszkańców, planowaniem dobrej  jakości przestrzeni, ochroną zdrowia i środowiska.

Wszystkim naszym Beneficjentom życzymy powodzenia w realizacji projektów i dalszym rozwoju transportu publicznego!

Autobusy elektryczne w Krakowie

źródło: MPK S.A. w Krakowie

Autobus elektryczny w Malborku

źródło: Urząd Miasta Malborka

Autobus elektryczny w Zielonej Górze

źródło: Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze