Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie wspierają sektor biogazu i biometanu

Polski sektor energetyczny wykazuje największą potrzebę inwestycyjną w Europie. Rosnące ambicje UE w zakresie wyznaczania celów dla wszystkich Państw Członkowskich stawiają polską gospodarkę przed koniecznością przejścia transformacji z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę neutralną klimatycznie.

Biogaz i biometan w najbliższym czasie będą odgrywały coraz istotniejszą rolę w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Zastosowanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym, tzw. źródła wysokosprawnej kogeneracji, stanowi idealną podstawę dla rozwoju energetyki rozproszonej. Źródła te mogą pełnić funkcję bilansująco-regulacyjną dla lokalnego systemu energetycznego, uzupełniając produkcję z niesterowalnych źródeł OZE.

Z tego powodu tak istotne jest podpisane 23 listopada 'Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce'. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był Minister funduszy i polityki regionalnej, Pan Grzegorz Puda.  

Warto podkreślić, że podmioty zainteresowane rozwojem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (w tym biogazu), miały możliwość ubiegania się o wsparcie środkami UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).

Natomiast obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem wsparcia finansowego w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027. W ramach programu krajowego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027), planowane jest także kompleksowe wsparcie rozwoju sektora biogazu i biometanu – począwszy od wytwarzania, magazynowania, transportowania oraz wykorzystania do produkcji energii.