Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze unijne wspierają kolej. Także lokalnie

Sam środek wakacji, a w funduszach unijnych ciągle dużo się dzieje. Tym razem mamy dwie dobre wiadomości z branży kolejowej, którą wspiera Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Województwo Podkarpackie osiągnęło ważny punkt w procesie realizacji projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. Beneficjent podpisał właśnie umowę na zakup 8 elektrycznych i 2 spalinowych zespołów trakcyjnych. To kluczowy element inwestycji, na którą składa się również budowa hali technologicznej, przebudowa układu torowego, budowa nowej sieci trakcyjnej czy budowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Projekt wart jest prawie 287,6 mln zł. Dofinansowanie unijne z POIiŚ wyniosło w tym przypadku niemal 116,9 mln zł.

Z kolei dzięki rozstrzygniętemu konkursowi w działaniu 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, będą realizowane dwa nowe projekty:

  1. „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności” - projekt realizowany przez InnoBaltica Spółka z.o.o.
  2. „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” - projekt realizowany przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.

Dwa wybrane projekty otrzymają łącznie ponad 165,2 mln zł dofinansowania unijnego z POIiŚ.