Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Grant na rozwój zielonej infrastruktury dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej -  to główne cele programu, który przyczyni się do rozwoju ogrodów działkowych. Przyczyni się to do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda uczestniczył dzisiaj w Katowicach, w podpisaniu umów ze Stowarzyszeniami Ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych na Śląsku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało podstawy programowe dla projektu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i służyło wsparciem w przygotowaniu umowy o dofinansowanie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

"Rodzinne Ogrody Działkowe to forma aktywności społecznej, która wychodzi naprzeciw dwóm podstawowym celom publicznym: zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Na realizację tych priorytetów rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia szczególny nacisk." – powiedział  minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości przyznania grantu
"Państwa praca nad rozwojem zieleni na działkach, prowadzeniem ekologicznych upraw czy też działania na rzecz zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej przyczynia się do poprawy mikroklimatu miasta. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy i za to bardzo Państwu dziękujemy." – podkreślił minister Grzegorz Puda

Wsparcie dla działkowców

Na podstawie umowy o dofinansowanie między NFOŚiGW i ARiMR, zawartej 10 maja 2022 r. zorganizowano otwarty konkurs dla stowarzyszeń ogrodowych. Jego wyniki ogłoszono 30 maja 2022 r. Po przeprowadzonym przez agencję naborze wniosków o granty, 19 września 2022 r. zostały podpisane umowy o powierzenie grantu ze stowarzyszeniami ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych:

 • ROD „Jedność” w Katowicach z grantem 100 000 zł,       
 • ROD „Wiśnia w Zabrzu” z grantem 100 000 zł,       
 • ROD „Zacisze” w Zabrzu z grantem 100 000 zł,        
 • ROD „Słonecznik” w Wodzisławiu Śląskim z grantem 96 901 tys. zł,       
 • ROD „Dalia” w Gliwicach z grantem 96 831,90 zł,       
 • ROD „Malwa” w Siemianowicach Śląskich z grantem 100 000 zł. 

Na co można przeznaczyć dotację Celem przyznanego grantu jest wsparcie m.in.:       

 •  tworzenia i odnowienia zieleni, w tym roślin miododajnych i owocowych,       
 • rozwoju zielonych ścian, ekranów i dachów,        
 • leczenia i umacniania starych drzew,        
 • naturalnego nawożenia,       
 • zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej, w tym zakładania oczek wodnych,       
 • tworzenia dogodnych warunków dla zwierząt zapylających, w tym uli pszczelich. 

Wartość projektu wynosi 50 mln zł. Ma on charakter pilotażowy i jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w latach 2022-2023. Minister Grzegorz Puda zapowiedział też, że wsparcie dla rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i różnorodności biologicznej będzie kontynuowane w nowej perspektywie finansowej UE, do roku 2027 (wydatki do 2029 r.).