Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestycja kolejowa w porcie Gdynia z unijnym wsparciem

Lepsze połączenia kolejowe portu Gdynia z zapleczem lądowym, sprawny transport, więcej ładunków przewiezionych koleją – to efekty inwestycji, która otrzymała dzisiaj 20 milionów złotych dofinansowania unijnego.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisał dziś umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja”. Na przedsięwzięcie o łącznej wartości ok. 70 mln zł otrzyma dzięki temu 20 mln zł wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedmiotem projektu jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego od strony lądu wraz z jej przebudową, budową nowego toru oraz rozjazdów. Powstanie także nowy system sterowania ruchem kolejowym. Inwestycja obejmie elektryfikację około 2,5-kilometrowego odcinka linii kolejowej. Powstaną cztery nowe rozjazdy, zaś osiem z nich zostanie zmodernizowanych. Po zakończeniu projektu nie będzie już konieczna zmiana obsługi trakcji z elektrycznej na spalinową, a sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane. Przedsięwzięcie przyczyni się do obsługi koleją większej ilości towarów i sprawniejszego transportu, przez co wzrośnie potencjał polskich portów.