Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne gminy podłączone do sieci gazowej dzięki wsparciu Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się realizacja kolejnego projektu w działaniu 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko, które wspiera rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Projekt realizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczył gazyfikacji miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz gminy Wyszki.

Projekt składał się z czterech zadań:

  • budowy stacji gazowej w miejscowości Wyszki,
  • budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej w Bielsku Podlaskim,
  • budowy gazociągu dystrybucyjnego relacji Wyszki – Bielsk Podlaski,
  • budowy gazociągu dystrybucyjnego w Bielsku Podlaskim.

Realizacja projektu trwała ponad 2 lata. W tym czasie wybudowano ponad 25 km gazociągów dystrybucyjnych oraz dwie stacje gazowe, a przy tym wdrożono funkcjonalności inteligentnej infrastruktury. Projekt otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości 5,75 mln zł.

Realizacja inwestycji umożliwia mieszkańcom miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz gminy Wyszki ogrzewanie domów gazem ziemnym i rezygnację z ogrzewania za pomocą paliw kopalnych, które są źródłem zanieczyszczenia powietrza poprzez emisję szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości (tzw. niska emisja). Efektem projektu będzie nie tylko poprawa jakości powietrza w rejonie, ale również stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze powiatu Bielsk Podlaski.

Jest to pierwszy zakończony projekt z grupy dziesięciu projektów gazyfikacyjnych, które realizowane są przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. dzięki środkom z Programu Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość tych projektów to ponad 675 mln zł, z czego prawie 257,5 mln zł stanowi dofinansowane ze środków UE. 

Spółka realizuje jeszcze jeden projekt na terenie województwa podlaskiego. Dotyczy on budowy sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej. Pozostałe projekty zlokalizowane są w województwach: lubuskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim. Dzięki realizacji tych projektów, długość dystrybucyjnych sieci gazowych w Polsce zwiększy się o ok. 480 km.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. konsekwentnie wdraża rozbudowany plan gazyfikacji tzw. białych plam, czyli rejonów w całym kraju, gdzie gaz do tej pory nie docierał. Realizacja tych projektów umożliwi lepszy rozwój tych obszarów, które długo czekały na gazyfikację.