Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 oraz 1.4.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

W ramach przeprowadzonej oceny wniosków o dofinansowanie rekomendowane są do dofinansowania kolejne projekty złożone w ramach poddziałania 1.1.2 oraz 1.4.1 PO IiŚ 2014-2020.

Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektów wynosi 47 881 209,78 zł. 

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złożonych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE

 • Nazwa Wnioskodawcy: ENEA Operator Sp. z o. o.
  Tytuł projektu: "Budowa stacji 110/15 kV Suchy Las w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski"
  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł: 9 821 085,69 zł
 • Nazwa Wnioskodawcy: ENEA Operator Sp. z o. o.
  Tytuł projektu: "Budowa stacji 110/15 kV Szczepankowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski"
  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł: 10 658 085,26 zł  

 

Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

 • Nazwa Wnioskodawcy: TAURON Dystrybucja S. A.
  Tytuł projektu: "Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej"
  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł: 9 011 898,79 zł
 • Nazwa Wnioskodawcy: TAURON Dystrybucja S. A.
  Tytuł projektu: "Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej"
  Wnioskowana kwota dofinansowania w zł: 18 390 140,04 zł