Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komisja Europejska przyjęła projekt modernizacji linii kolejowej

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 stycznia br. pozwoli na dofinansowanie z Funduszy Europejskich modernizacji odcinka linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Giżycko. Jest to pierwsza decyzja Komisji Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotycząca fazowania projektu.

Dzięki realizacji projektu Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Giżycko wraz z elektryfikacją zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 49 km linii kolejowych. Ponadto prace obejmą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, tj. perony kolejowe, przejazdy drogowo-kolejowe, przepusty. Przewidziano też prace na 5 przystankach i stacjach kolejowych.

Realizacja inwestycji ma zakończyć się w 2025 r.

W projekcie przewiduje się m.in. kompleksową wymianę nawierzchni torowej, modernizacje rozjazdów kolejowych, prace w obrębie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), a także przebudowę i budowę punktów obsługi pasażerów. Przeprowadzone prace pozwolą w przyszłości na wdrożenie systemu ERTMS.

Po modernizacji znacznie zwiększy się bezpieczeństwo zarówno w ruchu kolejowym, jak i drogowym. Zostaną wyeliminowane bariery architektoniczne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Projekt przyczyni się również do zmniejszenie oddziaływania linii kolejowej na środowisko.

 Projekt został poddany procedurze fazowania. Oznacza to, że rozpoczęcie inwestycji i tym samym jego początkowe finansowanie ma miejsce w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, natomiast zakończenie realizacji oraz dalsze i końcowe finansowanie będzie miało miejsce w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Fazowanie projektów umożliwia płynną i niezakłóconą realizację projektu w ramach dwóch perspektyw finansowych.

 Dokumentacja projektu przekazana do oceny Komisji Europejskiej obejmowała następujące koszty inwestycji (łącznie FAZA I oraz FAZA II): Koszt całkowity: 1,04 mld zł. Dofinansowanie UE: 674,65 mln zł.