Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Łatwiejszy przewóz towarów ze Śląska do portów bałtyckich

Znacząco postępują prace w jednym z największych projektów z Krajowego Programu Kolejowego. Pociąg PUN (pociąg do potokowej wymiany nawierzchni) pracuje już na linii nr 131, tj. na odcinku Herby Nowe (Kalina) – Działoszyn.

Wspomniany odcinek to część projektu pn. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo, którego koszt realizacji wynosi ponad 5 mld zł. Jest to odcinek magistrali węglowej, tzw. „Węglówki”. Efektem prac będzie zwiększenie możliwości transportowych kolei między Śląskiem a portami Trójmiasta oraz lepsza oferta przewozów pasażerskich. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości pond 3 mld zł.

Na odcinku Herby Nowe (Kalina) – Działoszyn prace budowlane prowadzone są z utrzymaniem ruchu pociągów po jednym torze. Wykonawca rozpoczął roboty na 14-km odcinku od miejscowości Kalina do stacji Herby Nowe i Wręczyca. Prace trwają także na 11-km szlaku Miedźno – Działoszyn. Natomiast uzyskanie pozwolenia na budowę na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice (prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739) przewiduje się jeszcze na listopad 2020 r., a pozwolenie na budowę  dla odcinka Działoszyn – Rusiec Łódzki najprawdopodobniej pod koniec I kwartału 2021 r.

Dla pozostałych odcinków wchodzących w skład projektu trwa procedura wyboru wykonawców prac. Przewiduje się, że kontrakt z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” dla odcinka Chorzów Batory – Nakło Śląskie zostanie podpisany na początku przyszłego roku, a kontrakt na opracowanie samej dokumentacji projektowej dla odcinka Nakło Śląskie – Kalina zostanie podpisany w lutym 2021 r.

***

Zakres rzeczowy projektu Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo obejmuje m.in. wymianę torów, modernizację i budowę obiektów inżynieryjnych, przystosowanie stacji i przystanków osobowych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, modernizację istniejących przejazdów, odbudowę i przebudowę budynków, budowę nowych nastawni, budowę i modernizację podstacji trakcyjnych, budowę 4 Lokalnych Centrów Sterowania.

Celem projektu jest skrócenie czasu przewozu ładunków o 37 minut teoretycznego czasu przejazdu i skrócenie czasu podróży w ruchu międzyregionalnym o 27 minut, a w ruchu regionalnym o 8 minut. W wyniku realizacji projektu zwiększy się także konkurencyjność kolei oraz bezpieczeństwo przewozu podróżnych i ładunków. Ponadto zmniejszy się negatywny wpływ ruchu kolejowego na środowisko. Nastąpi również eliminacja barier architektonicznych dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.