Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Lepsza gospodarka wodno-ściekowa dzięki Funduszom Europejskim

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wspierane są nowoczesne systemy gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki takim inwestycjom zwiększa się liczba osób korzystających z ulepszonych systemów oczyszczania ścieków.

Jednym z takich projektów jest inwestycja w Radomsku, gdzie wybudowano ponad 9,2 km kanalizacji sanitarnej, a liczba nowych użytkowników sieci wzrosła do 450 osób. Za ponad 8,7 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich zmodernizowano także ujęcie wody Miłaczki. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pojawiły się agregaty prądotwórcze, a obszar tłocznios. Wymysłówek będzie lepiej oświetlony dzięki wyposażeniu w lampy solarne.

W województwie małopolskim, w gminie Chełmek za ponad 2,1 mln zł dofinansowania z FE, zrealizowano projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chełmek w zlewni oczyszczalni Jaworzno”. W ramach inwestycji powstało łącznie niemal 2,5 km kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu możliwe jest podłączenie 312 nowych użytkowników systemu kanalizacji.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pomogło uporządkować gospodarkę wodno-ściekową także na terenie gminy Bodzanów, w województwie mazowieckim. Projekt obejmował rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bodzanów, czego wynikiem jest zwiększenie przepustowości. Sieć kanalizacji sanitarnej wydłużyła się o łączną długość 15,4 km, a z nowej sieci korzystać będzie 1913 dodatkowych użytkowników. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 15,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to kwota ponad 8 mln zł.    

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym dzięki Funduszom Europejskim jest  projekt „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”. W ramach inwestycji wybudowano niemal 6 km kanalizacji sanitarnej oraz ponad 2 km kanalizacji deszczowej. Projekt objął także przebudowę niemal 2 km sieci wodociągowej i 1,6 km kanalizacji sanitarnej. Dzięki realizacji projektu 605 nowych użytkowników może korzystać z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Koszt dofinansowania inwestycji z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniósł niemal 13,5 mln zł.

W gminie Głusk, w aglomeracji Lublin również zrealizowano inwestycję wspartą przez Fundusze Europejskie. Projekt „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II” pozwolił na wybudowanie ponad 29 km kanalizacji sanitarnej. Nowa sieć kanalizacji powstała w miejscowościach: Mętów, Głuszczyzna, Dominów, Ćmiłów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola, Mętów. Dzięki realizacji projektu przyłączonych zostanie 1 624 nowych użytkowników sieci. Koszt dofinansowania inwestycji z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniósł ponad 8,5 mln zł.

Niemal 18km sieci kanalizacyjnej wybudowano na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo, w województwie wielkopolskim. Dzięki realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich liczba nowych nowych użytkowników sieci wyniosła 1124. Oczyszczalnia ścieków będzie także bardziej ekologiczna dzięki zamontowanej tam instalacji fotowoltaicznej. Całkowita wartość projektu „Ochrona Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprze rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Nowy Dwór, Perzyny i Strzyżewo” wyniosła ponad 18,8 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko, to kwota ponad 9,4 mln zł.

Małopolska Muszyna także skorzystała z Funduszy Europejskich. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” przebudowano i rozbudowano oczyszczalnie ścieków oraz ujęcia wody "Jasieńczyk" i "Szczawnik", a także stacje uzdatniania wody "Jasieńczyk". W miejscowościach Powroźnik, Złockie, Szczawnik wyremontowano około 6,7 km wodociągów oraz 20 km kanalizacji sanitarnej. Remont przeszła także istniejąca przepompownia ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 73,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to kwota ponad 38 mln zł.

W Łukowie realizowany jest projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”. W ramach inwestycji ma zostać zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, a także niemal 4 km kanalizacji sanitarnej oraz prawie 10 km sieci wodociągowej. Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej planowana jest na długości ponad 6,5 km, a sieci wodociągowej, na odcinku ponad 1,5 km. Dofinansowanie inwestycji z Funduszy Europejskich wynosi ponad 24,8 mln zł.