Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Łódzkie: ponad 20 mln zł z funduszy unijnych poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej

Dwie umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko, które podpisała spółka PGE Dystrybucja, pozwolą na realizację ważnych inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną.

Dofinansowanie o łącznej wartości przeszło 20 mln zł trafi na realizację dwóch projektów:

  • modernizację stacji 110/15 kV RPZ Ruda poprzez rozbudowę rozdzielni 110 kV do układu H5,
  • usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizację Stacji 110/15 kV Wieluń.

Koszt tych inwestycji to ponad 34 mln zł. Dzięki nim zwiększy się możliwość przyłączania do sieci energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 

Obydwa projekty mają zbliżony zakres – PGE Dystrybucja przebuduje stacje transformatorowe (Ruda i Wieluń). Instalacja nowoczesnych urządzeń sterowanych zdalnie pozwoli na pełną kontrolę pracy obiektów i szybką reakcję w przypadku awarii. Nowe transformatory zostaną wyposażone w szafy do monitoringu ich pracy, co zapewni realizację funkcji sieci inteligentnych.  

W sąsiedztwie obu stacji transformatorowych spółka zaplanowała umieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W każdej lokalizacji będą to dwie stacje.