Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Maj - sezon na dotacje z Funduszy Europejskich

W maju na małe i średnie firmy czeka w  sumie 57 nowych konkursów. Ciekawe propozycje na rozwój, wzmocnienie pozycji rynkowej czy rozwinięcie skrzydeł na rynkach zagranicznych są na wyciągnięcie ręki.Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać też m.in. na: badania, innowacje oraz nowoczesne rozwiązania w dziedzinie energetyki.

Oferta obejmuje  28 naborów z programów ogólnopolskich, 81 z programów regionalnych i  3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź majowe konkursy  i złóż wniosek o dofinansowanie!

Badania i rozwój

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać nowe produkty i technologie w swojej firmie? W maju, środki na badania i rozwój czekają na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Więcej informacji o konkursie  

Ciekawa oferta jest również dostępna dla firm w programach regionalnych, gdzie obecnie trwa 10 naborów w tej kategorii.

Na przykład przedsiębiorcy (w tym konsorcja) prowadzący działalność w województwie podlaskim mogą uzyskać wsparcie na projekty dotyczące:

 • utworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R),        
 • prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (czyli na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 10 mln zł, natomiast maksymalny poziom dofinansowania (uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa) wynosi od 50 do 70%. 

Szczegółowe informacje o naborze

W województwie zachodniopomorskim z początkiem maja wystartował  konkurs, w którym możesz złożyć wniosek na realizację projektu obejmującego zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego przetestowaniem. 

Wsparcie w konkursie kierowane będzie tylko dla przedsięwzięć z obszaru inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego: 

 Terytorializacja iteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu zależy od statusu przedsiębiorstwa.  

Informacje o naborze

 

Innowacje

Co może sprawić, że nasz produkt czy usługa wyróżnia się na rynku spośród tysiąca innych podobnych ofert? Oczywiście design!  

Zmiany, polegające na unowocześnieniu wzornictwa, przynoszą przedsiębiorcom istotne korzyści. Dzięki nim produkty lub usługi  stają się nie tylko bardziej efektywne, skrojone na miarę potrzeb czy przyciągające wzrok swoją nowoczesną formą, ale przede wszystkim znacząco podnoszą konkurencyjność rynkową firmy. 

Jeszcze do 31 maja 2019 roku przedsiębiorcy mają możliwość sfinansowania profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia. 

W konkursie „Design dla przedsiębiorców” pojawiła się  również znacząca nowość. Została przeznaczona osobna pula środków na działania firm, których proponowane rozwiązania wpisują się w założenia polityki Dostępność Plus. Mają one służyć osobom z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami poznawczymi i fizycznymi. 

Więcej informacji o konkursach:

Design dla przedsiębiorców

Strona PARP - Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus

 

Internacjonalizacja

Nadal istnieje wsparcie funduszowe na podbój światowych rynków. Przedsiębiorcy działający na obszarze Polski Wschodniej mają możliwość otrzymania pomocy na rozpropagowanie swoich produktów i usług na rynkach zagranicznych.

Wsparcie obejmuje kompleksowe działania mające pomóc w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć m.in. na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycie środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Informacje na temat konkursu

 

Energetyka

Oszczędność zużycia  energii jest niezwykle ważna zarówno dla środowiska jak i dla domowego albo firmowego budżetu. Aby być przyjaznym dla środowiska i dodatkowo w przyszłości zaoszczędzić na wydatkach można pozyskać fundusze na:

 • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, w celu zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalację węzłów indywidualnych, skutkującą likwidacją węzłów grupowych;
 • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji;
 • budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji. 

Więcej szczegółów:  

Źródła wysokosprawnej kogeneracji - V konkurs

Nabór dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

 

Doradztwo strategiczne

Maj to również szansa dla przedsiębiorców, którzy chcieliby przygotować i poprowadzić projekt grantowy, polegający na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP. 

Wybrani operatorzy dystrybuować będą środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how w odpowiedzi na popyt zgłoszony przez przedsiębiorstwa. 

Regulamin konkursu m.in zakłada, że liczba przedsiębiorstw, którym w pojedynczym projekcie grantowym udzielono wsparcia w postaci specjalistycznej usługi doradczej, nie może być mniejsza niż 150. 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie RPO wojewóztwa pomorskiego

Rozwój firmy

Zachęcamy do sięgnięcia po usługi rozwojowe. 8 maja rozpoczął się konkurs w województwie zachodniopomorskim, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy.Mogą zostać dofinansowane m.in. takie usługi rozwoje:

a) usługi szkoleniowe,

b) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

c) inne usługi rozwojowe: coaching, mentoring, studia podyplomowe. 

Szczegóły na stronie konkursu:

Strona RPO WZP

Polecamy również konkurs dla tych beneficjentów, którzy prowadzą działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i jako strategię działalności wybrali budowanie przewag konkurencyjnych. Jak? Przez tworzenie lub budowanie nowej oferty produktowo-usługowej, polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (chodzi o przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). 

Preferencje uzyskają w tym naborze projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, a także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Strona Konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19

Poznaj szczegóły:

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!