Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Mamy decyzję KE dla A1 – odc. Częstochowa – Tuszyn

Komisja Europejska zatwierdziła wniosek o dofinansowanie dla projektu "Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn".

Autostrada A1 na odcinku od końca obwodnicy Częstochowy do Tuszyna stanowi ciąg międzynarodowej trasy E75 i zawiera się w transeuropejskim korytarzu transportowym. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia dostępności transeuropejskiego korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk oraz wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników. Poprawi efektywność transportu drogowego, a tym samym zapewni swobodny przepływ osób, towarów, kapitału i usług.

Odcinek, na budowę którego KE wydała właśnie decyzję, stanowi część drogi A1 – tzw. „gierkówki” składającej się z 5 odcinków realizacyjnych:

 • odc. A – w. Tuszyn – w. Bełchatów,
 • odc. B – w. Bełchatów – w. Kamieńsk,
 • odc. C – w. Kamieńsk – w. Radomsko,
 • odc. D – w. Radomsko – gr. woj. łódzkiego/śląskiego,
 • odc. E – gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa.

Zakres projektu obejmuje budowę:

 • 5 węzłów drogowych,
 • obiektów inżynierskich w zakresie niezbędnym do sprawnego funkcjonowania zrealizowanej infrastruktury (m.in. mosty, wiadukty, kładki, konstrukcje oporowe, przepusty),
 • Obwodu Utrzymania Autostrady,
 • Miejsc Obsługi Podróżnych – tzw. MOP,
 • ekranów akustycznych,
 • urządzeń ochrony środowiska,
 • urządzeń organizacji ruchu i BRD

oraz

 • systemu zarządzania ruchem itp. 

***

Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Wartość całkowita projektu: 3 543 423 113,41 mln PLN

Koszty kwalifikowalne: 1 997 831 605,05 PLN

Dofinansowanie UE: 1 698 156 864,29 PLN

Termin realizacji: 2018-2022

Długość: 80,72 km

Projekt ma na celu budowę autostrady A1, odc. koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, o dł. 80,72 km, zlokalizowanej w korytarzu sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk. Administracyjnie inwestycja położona jest na terenie dwóch województw: łódzkiego (63,81 km) i śląskiego (16,91 km).

GDDKiA jest największym beneficjentem środków Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota UE przewidziana dla beneficjenta na realizację projektów drogowych wynosi prawie 11 mld EURO, czyli ponad 47 mld zł.

GDDKiA skutecznie realizuje i rozlicza projekty, co potwierdza liczba podpisanych umów o dofinansowanie, złożonych wniosków o płatność, oraz kwota unijnej refundacji, jaka wpłynęła do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej beneficjenta, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na temat realizowanych projektów.